escenario

Escenari

Aquesta imatge és molt completa en tot el procés perquè cobreix pràcticament tot el procediment de la creació 3D, modelat, texturització, shading i iluminació. I també el camera match de l’escenari 3D amb la imatge que tenia de referència. L’últim pas va ser la integració de la imatge d’un cotxe tret d’internet. La clau fou preparar la iluminació perque quadrés amb la iluminació pròpia del cotxe, que no es podia modificar dràsticament.