music

Música

Aquesta imatge està realitzada completament amb Lightwave, un software 3D. El retoc es va aplicar bàsicament en el tractament de les ombres i per la integració dels objectes amb el cel. Els diferents passos de render, com el de ambient occlusion van ser molt útils. Vaig dedifcar-li força temps a aquesta imatge perquè el modelat dels cascs requeria el seu temps.